Høringssvar fra Sogn regionråd

Eigedomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg