Forsiden

Høringssvar fra Fagforbundet Sunndal

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

 

 

Høringsbrev

Fagforbundet Sunndal viser til foreslåtte endringer i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verker og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 som fremkommer i høringsnotat fra Finansdepartementet datert 18.06.2015.

Skatten er rettferdig fordi industrikommunene får denne som kompensasjon for å ha avgitt store arealer og ressurser til industriutbygging. Det er i disse kommunene denne verdiskapingen er.

Fagforbundet Sunndal mener at forslått lovendring i eiendomsbeskatning på arbeidsmaskiner mv. i verker og bruk er for dårlig konsekvensvurdert.

Omleggingen vil føre til store inntektstap for Sunndal kommune. Dette vil påvirke det kommunale tjenestetilbudet og får store følger for lokal sysselsetting og velferd. I Sunndal kommune er det et godt tjenestetilbud og riktig fordeling av midlene som er til rådighet.

Fagforbundet Sunndal ber om at lovforslaget blir trukket.

 

Sunndalsøra, 02.09.2015

Styret i Fagforbundet Sunndal

 

Sissel Bjørnhjell

Leder