Forsiden

Høringssvar fra Christen Knagenhjelm

Eiendomsbeskatning - Høringsfrist

Dato: 28.07.2015

Svartype: Med merknad

Høringsfristen er for kort.

Lokalvalgene den 14.9. gir ingen mulighet for å sette sammen nye lokale  og fylkeskommunale fora / beslutningsorganer som kan fungere og gi uttale innen 18.9.

Dette er en svært uheldig og demokratisk tvilsom fremgangsmåte. Høringsfristen må utsettes med minst 6 uker!