Forsiden

Høringssvar fra Ullensvang herad

Høyringssvar om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Heradsstyret støttar ikkje forslaget til endringar i eigedomsskatteregelverket, og gjev full støtte til KS og LVK sin uttaler. Sjå vedlegg for heradsstyrevedtak.

Vedlegg