Høringssvar fra Kristiansand kommune

Oversendelse av høringssvar fra Kristiansand kommune.

Dato: 11.09.2015

Svartype: Med merknad

Kristiansand kommune har utarbeidet en uttalelse til de foreslåtte endringer. Uttalelsen ble behandlet i Kristiansand formannskaps møte 9.9.2015.

Uttalelsen fra Kristiansand kommune og saksprotokoll fra formannskapets møte er vedlagt.

Uttalelsen fra Kristiansand kommune støtter uttalelsen fra kommunesektorens organisasjon KS. KS har allerede sendt denne til departementet, så KS-uttalelsen vedlegges ikke.

 

Vedlegg