Høringssvar fra Krødsherad kommune

Krødsherad kommune sin høringsuttalelse om eiendomsskatt på verker og

Dato: 01.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg