Høringssvar fra Øystre Slidre kommune

Høringsuttale for endring av eiendomsskatt

Dato: 08.09.2015

Svartype: Med merknad

Kommunestyret sluttar seg til uttalen frå LVK, de ber regjeringa legge bort forslaget om endringar av reglene om eigedomsskatt på verk og bruk.

Vedlegg