Høringssvar fra Skiptvet kommune

Høringssuttalelse fra Skiptvet kommune om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk

Dato: 09.09.2015

Svartype: Med merknad
  1. Skiptvet kommune anbefaler ikke forslagene i høringsnotatet og vil beholde dagens regelverk om eiendomsbeskatning samt opprettholde alternativet om verker og bruk som egen kategori.
  2. Skiptvet kommune støtter høringsuttalelsen fra Kommunenes Sentralforbund.