Høringssvar fra Norsk Industri

Sak 12/388 av 18.juni 2015 - Høringssvar på eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg