Forsiden

Høringssvar fra Bjugn kommune

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv i verk og bruk.

Dato: 03.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger kommunestyrets vedtak og behandling av høringen i møte 1/9-2015.

Vedtak:

Bjugn kommune anbefaler at dagens regelverk beholdes og avviser derfor departementets høringsforslag dat. 18.06.2015.

 

 

Vedlegg