Høringssvar fra Notoden kommune

Kommunestyrets uttallelse til høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmeskiner mv i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg