Høringssvar fra Tynset kommune

Høring - eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagt vedtak og særutskrift fra Tynset kommunes formannskap i dag 17.9.2015.

Vedlegg