Høringssvar fra Gulen kommune

Høyringssvar Gulen kommune - går i mot forslag til endring

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Gulen kommune går i mot forslag til endring. Viser til vedlegg.

 

Vedlegg