Forsiden

Høringssvar fra Bodø kommune

Bodø kommunes høringsuttalelse

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Bodø kommune støtter høringsforslaget om å endre eiendomsskatteloven for å sikre bedrifter og næringsdrivende forutsigbare og gode rammevilkår.

Vedtatt av Bodø bystyre i sak PS 15/82 den 10.09.2015