Forsiden

Høringssvar fra Sokndal kommune

Høringsuttalelse fra Sokndal kommune om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 03.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg