Forsiden

Høringssvar fra Gausdal kommune

HØRING OM EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. I VERK OG BRUK

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Dette er formannskapets innstilling. Vedtaket i kommunestyret vil bli ettersendt etter den 24.09.15.

Vedlegg