Forsiden

Høringssvar fra Lenvik kommune

Høringssvar fra Lenvik kommune

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Lenvik kommunestyre ber Regjeringen forkaste forslaget til endringer i reglene om eiendomsskatt på verker og bruk, som ble sendt ut av Finansdepartementet 18. juni 2015.

Lenvik kommunestyre viser til at en avvikling av eiendomsskatt på verker og bruk vil kunne føre til et press på kommunene om økt eiendomsskatt på andre eiendomsskatteobjekter.

Vedlegg