Forsiden

Høringssvar fra Lindås kommune

Høyringsuttale - forslag om å endre eigedomsskatt på verk og bruk

Dato: 11.09.2015

Svartype: Med merknad
  • Lindås kommunestyret stillar seg bak uttalen til Nettverk av Petroleumskommunar (NPK).
  • Kommunestyret ser at dei føreslåtte endringane for eigedomskatt på verk og bruk vil ha store negative konsekvensar for Lindås kommune, og krev at endringane ikkje vert sett i verk.

Vedlegg