Forsiden

Høringssvar fra Vardø kommune

Se vedlegg på vedtak fra Vardø formannskap

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegget

Vedlegg