Forsiden

Høringssvar fra Fræna kommune

Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv for verker og bruk

Dato: 10.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedtaket ble fattet i Fræna kommuenstyre i møte 31.08.2015. Sak med vedtak er lagt ved.

Vedlegg