Forsiden

Høringssvar fra Iveland kommune

Høringsuttalelse - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg