Høringssvar fra Rana kommune

Høringsuttalelse vedtatt i Rana formannskap 15.09.2015.

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til Finansdepartementets brev av 18. juni 2015 om høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk.

Høringen gjelder både i forhold til hvorvidt kommunen støtter alternativ 1 og 2 og konsekvenser av alternativene, samt ringvirkninger av endringene, herunder kostnader til ny taksering.

Vedtak: Rana kommune går imot endringene av reglene om eiendomsskatt på verk og bruk, og gir sin tilslutning til LVKs høringsuttalelse.

Vedlegg 1: LVKs uttalelse

Vedlegg 2: Oppdatert tilleggsnotat

Vedlegg 3: Protokoll fra Rana Formannskaps vedtak den 15/9-2015.