Forsiden

Høringssvar fra Balestrand kommune

Uttale - Høring om eiendomsbeskattning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 08.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg