Forsiden

Høringssvar fra Lindesnes kommune

Melding om vedtak - høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 04.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg