Forsiden

Høringssvar fra Namdalseid kommune

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

 

Høringsuttalelse fra Namdalseid kommune:

  1. Forslaget medfører et årlig inntektsbortfall for Namdalseid kommune på kr 830.000 i dag og ytterligere 1,8 mill årlig med grunnlag i planlagte investeringer

 

  1. Inntektsbortfallet vil medføre tilsvarende reduksjoner i tjenestetilbudet til innbyggerne

 

  1. Namdalseid kommune støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket

Vedlegg