Forsiden

Høringssvar fra Jølster kommune

Høyring eigedomsskatt verk og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

 Vedlagt følgjer høyrinsuttale vedteke av formsannskapet i Jølster kommune med saksutgreiing.

 

Mvh

Børge Tvedt

Rådmann

Vedlegg