Høringssvar fra Meråker kommune

Høringsuttalelse fra Meråker kommune om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Meråker kommune fattet følgende enstemmige vedtak i sak 59/15 den 31.08.2015:

Vedlagte høringsuttalelse vedtas og oversendes Finansdepartementet.

 

Selve høringsuttalelsen er lastet opp som vedlegg.

Vedlegg