Høringssvar fra Bokn kommune

Høring - om eindomsbeskatning av arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk

Dato: 18.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlag fylgjer høyring på forslag til endring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk vedteke i formannskapet 08.09.2015.  Saka blir lagt fram for kommunestyret 22.09.2015 som ei meldingssak.

 

Med helsing

Jan Erik Nygaard

rådmann

Vedlegg