Høringssvar fra Roan kommune

Høringsuttalelse om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 25.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg