Høringssvar fra Træna kommune

Træna kommune stiller seg bak uttalelsen fra NFKK og LNVK

Dato: 14.09.2015

Svartype: Med merknad

Træna kommune stiller seg bak høringssvar datert 3.september 2015 fra NFKK v/Ole Laurits Haugen og høringssvar fra LNVK v/Iver Nordseth.

Træna kommune ønsker dessuten at det presiseres at all beskatning på verker og bruk skal tilfalle den kommune hvor bruket har sin geografiske plassering. Dette må gjelde både for maskiner i verker og bruk og for verker og bruk. Dette vil bidra til å sikre inntekter til de kommuner som legger til rette for slike verker og bruk og ikke bare til de kommuner hvor driveren har sin forretningsadresse.