Høringssvar fra Skien Kommune

Høring - om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 08.09.2015

Svartype: Med merknad

 Skien formannskap behandlet saken i møte 25/8-15, sak 50/15. Se vedlagte saksprotokoll.

 

Vedlegg