Høringssvar fra Rindal kommune

Endring i eiendomsskattelovgivningen - verker og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg