Forsiden

Høringssvar fra Fjaler kommune

Høyringssvar frå Fjaler kommune om endring i reglar for eigedomsskatt på verk og bruk mv.

Dato: 09.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg