Forsiden

Høringssvar fra Bardu kommune

Høringsuttalelse fra Bardu kommune til Finansdepartementets forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner på verker og bruk

Dato: 16.09.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg