Høringssvar fra Froland kommune

Froland kommunestyre støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket

Dato: 31.08.2015

Svartype: Med merknad

Froland kommunestyre støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteregelverket, og ønsker at man opprettholder dagens ordning.
For Froland kommune vil dette føre til et inntektstap på om lag 5 mill. kr årlig, samt medføre betydelige utfordringer for den fremtidige utviklingen i kommunen.
Froland Kommunestyre støtter arbeidet med høringsuttalelsene fra KS/ KS Eiendomsskatteutvalg og Landsforeningen for Vasskraftkommuner (LVK).