Forsiden

Høringssvar fra Kvam herad

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 17.09.2015

Svartype: Med merknad

 Høyring om eigedomsskatt på arbeidsmaskinar i verk og bruk

Vedlegg