Forsiden

Høringssvar fra Lund kommune

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Dato: 10.09.2015

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Lund vedtok 08.09.15 i sak 061/15 følgende:

1. Lund kommune støtter høringens alrternativ 1, det vil si at produksjonsutstyr og installasjoner skal fritas for eiendomsskatt. 

2. Vindkraft bør følge samme regler som vannkraft.

3. Lund kommune mener prinsipielt at vedtok som har store konsekvenser og betydning for kommunens økonomi og drift, ikke bør gjennomføres uten kompenserende tiltak som sikrer velferdstilbudet i de kommunene som rammes.

4. Dersom endringene blir vedtatt forutsetter Lund kommune at det iverksettes ordninger og at staten dekker kostnadene dette innebærer for den enkelte kommune.