Høringssvar fra Virke Produsentforeningen

Styrke norsk språk og kultur med rett prioritering av EU-regler

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Virke Produsentforeningen ser ingen grunn til å motsette oss innføringen av portabilitet selv om det kan utfordre muligheten til å skaffe finansiering til norsk innhold fra så mange markeder som mulig. Det er viktig at Kulturdepartementet følger med på at portabilitet ikke utvikles til misbruk og at det er skikkelig kontroll med bostedsland i de tilfellene der kunder inviteres til å ta med seg tjenestene på kortere besøk til andre land.

Selv om Virke Produsentforeningen ikke vil gå imot forslaget, så mener vi det er grunn til å stille spørsmål ved Kulturdepartementets prioritering av hvilke saker som tas tak i og hvilke muligheter EØS-medlemskapet åpner opp for.

At Kulturdepartementet så raskt og entusiastisk innfører regler for grensekryssende portabilitet mens departementet stadig venter med å innføre reguleringer for strømmeaktører som retter seg mot det norske markedet etter både gjeldende og nylig behandlet AMT-direktiv er en prioritering som ikke bidrar til å bygge opp norsk audiovisuelt innhold og bransje og da heller ikke styrker norsk språk og kultur.

Virke Produsentforeningen ser fram til at Kulturdepartementet legger for dagen samme engasjement for å styrke norsk innhold gjennom moderne reguleringer av til nå ikke-regulerte tjenester. Alle som tjener penger på norsk innhold må også ha ansvar for å bidra til finansiering av norsk innhold. I rapporten fra Norsk Filminstitutt overleverte til Kulturdepartementet allerede vinteren 2017 ble det foreslått å innføre kvotekrav på 40 prosent europeisk og 20 prosent norsk, fremhevingsplikt av dette innholdet, og et pålegg at VOD-tjenestene skal bidra økonomisk til produksjon av norsk og europeiske filmer og serier i form av direkte investering i audiovisuelle verk, eller ved innbetaling til filmfondet. Dette er forslag Virke Produsentforeningen har støttet og etterspør Kulturdepartementets interesse for

 

Vedlegg