Høringssvar fra Norwaco

Høring om endringer i åndsverkloven - gjennomføring av portabilitetsforordningen i norsk rett

Dato: 21.09.2018

Svartype: Uten merknad

Vi viser til Kulturdepartementets utsendelse av 14. august.

Siden dette er en forordning hvor vi er strengt bundet av ordlyden slik den foreligger, velger Norwaco å ikke kommentere det materielle innholdet i forordningen. Vi har heller ingen merknader til at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon slik foreslått.

Med vennlig hilsen,

for Norwaco


Ingelin Skaret

juridisk seniorrådgiver