Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Høring om endring i åndsverkloven

Dato: 25.09.2018

Svartype: Uten merknad

Det vises til Kulturdepartementets brev av 14. august d.å., deres ref. 18/4300.

 

Utenriksdepartementet har ingen merknader.