Høringssvar fra Forbrukerrådet

Forbrukerrådets svar på portabilitetshøringen

Dato: 25.09.2018

Svartype: Med merknad

Hæringssvar lastet opp som vedlegg.

Vedlegg