Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 10.09.2019

Vedlagt følger Revisorforeningens høringssvar.

Vennlig hilsen

Espen Knudsen, Fagsjef rammebetingelser

Vedlegg