Høringssvar fra SAMFO

Dato: 13.09.2019

SAMFO støtter forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene.

Med vennlig hilsen

SAMFO

Ida Blomquist

Advokat