Høringssvar fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets innspill til forslag om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg