Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Dato: 27.09.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg