Høringssvar fra NHO

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - innleie

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Dere har tidligere ii dag mottatt et tilsvarende brev, men det var noe feil. Vennligst bytt ut med dette brevet. Takk! mvh Anita Torbergsen

Vedlegg