Høringssvar fra Finans Norge

Finans Norges høringssvar- endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg