Høringssvar fra Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans

Oslo kommunes høringsuttalelse til forslag om endringer i arbeidsmiljøloven

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg