Høringssvar fra Maskinentreprenørenes Forbund

Høringssvar til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg