Høringssvar fra Odd Oskarsen

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelser i og innleie fra bemanningsforetak

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

 

 

 

Vedlegg